Drzewa genealogiczne: sposób na poznanie historii rodziny

Znajomość dziejów rodziny wymagana jest do rozwinięcia poczucia własnej tożsamości. To na wiadomościach o przodkach budowana jest świadomość własnego Ja. Zdecydowanej części z nas w zupełności wystarczy wiedza o rodzinie , która przekazywana jest przez najbliższych żyjących krewnych. Ale są jednak i tacy, dla których jest to niewystarczające. W ich przypadku utworzenie drzewa genealogicznego jest idealnym rozwiązaniem.

Drzewa genealogiczne, czyli trudna praca wymagająca cierpliwości

Przygotowanie drzewa genealogicznego – głównie takiego , które sięga kilka pokoleń do tyłu – naprawdę nie może być zaliczone do prostych. Odnajdywanie dat czy miejsc urodzenia się oraz śmierci poszczególnych krewnych wymaga naprawdę ogromnego nakładu pracy. Informacje znaleźć można w zapomnianych archiwach miejskich i kartotekach prowadzonych przez parafie. Na ogół można korzystać z nich zupełnie za darmo. Są jednak i takie miejsca, gdzie należy wnieść niemałą opłatę. Koszt stworzenia drzewa genealogicznego uzależniony jest od ilości pokoleń, które zamierza się w nim ująć. Powinno się pamiętać, że wysokość wydatków może również wzrosnąć wraz z koniecznością odbywania podróży do kolejnych parafii lub urzędów miejskich rozrzuconych po kraju. Rzadko wszak rodzina od od wieków przebywa w tym samym miejscu.

Drzewa genealogiczne – dlatego powinno się je opracować?

We wstępie wspomnieliśmy, że wiedza dotycząca własnych przodków jest wymagana do zbudowania poczucia swojej tożsamości. Pozwala pełniej stać się elementem niewielkiej wspólnoty, którą tworzą nasi najbliżsi. Sprawia to też, iż nie czujemy się samotni we współczesnym świecie. To właśnie dlatego obecnie bardzo dużo osób decyduje się na przygotowanie drzewa genealogicznego.