Czym jest faktura proforma?

Proforma co to jest. Uzyskaj więcej informacji na ihpweb.pl/co-to-jest-faktura-proforma/.

Wszyscy, którzy prowadzą swoją działalność gospodarczą, ale także i gros osób realizujących zakupy przez internet, otrzymali choć raz fakturę proforma. Nie wszyscy natomiast wiedzą, czym faktycznie jest ten dokument i co go odróżnia od tradycyjnej faktury.

Co to jest faktura proforma?

Po łacinie pro forma znaczy „tymczasowo”, wobec tego raz za razem można spotkać się z objaśnieniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I w rzeczy samej, faktura tego rodzaju nie jest dokumentem księgowym, tym samym nie ujmuje się jej w ewidencji księgowej bądź w księdze przychodów i rozchodów. Należy aczkolwiek zatrzymać ją na przykład w celu dopełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma winna być traktowana raczej jako dokument handlowy, będący rodzajem zaproponowania pewnej oferty. Nie stanowi dowodu zrealizowania usługi ani nabycia artykułów, czyli w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie nie stanowi podłoża do odliczenia wykazanej w niej kwoty podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest wiążąca? Nie, bowiem mówi o usłudze czy też sprzedaży, która jeszcze nie jest sfinalizowana, tym samym warunki transakcji w niej sformułowane mogą nadal być zmodyfikowane.

Faktura proforma powinna być dostrzegalnie oznakować

Faktura proforma zawiera analogiczne dane oraz wygląda podobnie jak faktura VAT, m.in.:

  • datę oraz miejsce jej wystawienia,
  • dane stron,
  • nazwę towarów bądź usług, stanowiących przedmiot transakcji (wraz z wskazaniem ich ilości, jednostek miary itp.),
  • wartość brutto i netto (zarówno pojedynczych towarów i usług, jak i wartość całości zamówienia) opisana również słownie,
  • informacja o kwocie uwzględnionych rabatów,
  • stawka oraz naliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • określenie terminu wniesienia opłaty,
  • określenie prognozowanej daty dostarczenia towaru czy też wykonania usługi.

Taką fakturę trzeba oznaczyć zauważalnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”, by nie było żadnych trudności z odróżnieniem tego dokumentu od stosownej faktury VAT, generującej następstwa podatkowe. Powinno się także mieć na uwadze, że ten typ faktury nie zwalnia z konieczności wydania klientowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie wystawia się w przypadku, gdy klient zapłaci w całości za przedmiot transakcji czy też przeleje zaliczkę.