Masz nieterminowych klientów? Czas rozważyć automatyczną windykację należności

Tutaj uzyskasz więcej szczegółów o windykacji faktur.

Jest sporo rozmaitych powodów, dlaczego klienci nie płacą na czas za zrealizowane zlecenie. Problem z nieopłaconymi fakturami dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy oferują usługi dla biznesu, ale również podmioty z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Windykacja polubowna – regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta

Wierzyciel jest uprawniony do dochodzenia niespłaconych należności poprzez proces windykacji długu. Chociaż termin ten wielu osobom źle się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to procedurę w ramach której prowadzi się względem dłużnika szereg czynności zgodne z aktualnymi przepisami. Czynności te zmierzają do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, to znaczy cykliczne monitowanie dłużnika i przypominanie o wymogu przelania opłaty. O ile ta strategia dochodzenia należności będzie nieskuteczna, dalszą opcją jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo współpracuje z kilkudziesięcioma czy wręcz z kilkuset klientami i każdego miesiąca generuje taką samą liczbę faktur i paragonów, ryzyko, iż jakiś procent opłat nie będzie uiszczony w wyznaczonym terminie bez wątpienia rośnie. W organizacji całej procedury powiązanego z księgowaniem wpłat pomoże aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która dysponuje również modułem automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – procedura upominania o obowiązku zapłacenia za fakturę

Robot Flobo nie tylko sprawdza, czy na rachunek wpłynął przelew od kontrahenta, ale w razie potwierdzenia jej braku we wskazanym czasie, inicjuje ona procedurę przypominania o obowiązku opłacenia faktury. Przedsiębiorca wykorzystujący tę aplikację może przygotować swoje harmonogramy czynności podejmowanych wobec nieterminowych klientów, wyznaczając między innymi interwały pomiędzy poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Przypomnienie o przybliżającym się terminie płatności za fakturę wysyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego upływem do tych klientów, którzy w minionym kwartale dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu oraz tych którzy nie dokonali wpłaty w terminie w zeszłym miesiącu. Jeżeli upomnienia nie przyniosą skutków, następnymi etapami automatycznej windykacji prowadzonymi przez Flobo jest wystawienie noty księgowej w wysokości 40 EUR, a potem zgłoszenie informacji o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, pod warunkiem, że wymienione wyżej działania nie przyniosą spodziewanego skutku, aplikacja przekaże sprawę do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza czas przeznaczany na kontrolowanie wpływających należności, a po kilku miesiącach skutkuje także wyraźną poprawą terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]