Rozliczenie podatku VAT a metoda kasowa

Więcej na temat metody kasowej na flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/.

Przedsiębiorcy na ogół rozliczają się z urzędem skarbowym metodą memoriałową, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w chwili wystawienia faktury. W takim wypadku fiskus nie docieka czy należność od kontrahenta wpłynęła na rachunek rozliczeniowy płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi nie prędzej niż po wpływie opłaty od kontrahenta.

Z metody kasowej może korzystać zdecydowana większość rodzimych przedsiębiorców

Brak pojawienia się na rachunku opłat w terminie to nie rzadkość. Właściciele firm często znajdują się w sytuacji, kiedy muszą wielokrotnie przypominać kontrahentowi o wniesieniu należności za zrealizowane usługi czy też sprzedane towary. Jeśli takie sytuacje zdarzają się regularnie, nawet bardzo dobrze prosperujące przedsiębiorstwo może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie wnieść przysługujących podatków na czas i w rezultacie otrzymać od fiskusa bardzo wysoką grzywnę. Szczęśliwie tzw. mali przedsiębiorcy, innymi słowy firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przewyższył wraz z podatkiem 2 milionów euro, mogą skorzystać z metody kasowej odraczając tym samym termin rozliczenia podatku do momentu otrzymania zapłaty od kontrahenta. Mając na względzie określony przez przepisy limit z metody kasowej może skorzystać ewidentna większość polskich właścicieli firm, niemniej jednak muszą oni mieć świadomość, że stosowanie z tej metody rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Gdy więc sami mają trudności z dotrzymaniem terminów opłat, nie mogą odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej póki nie zapłacą danej należności. Deklarację o chęci skorzystania z metody kasowej zgłasza się się urzędowi skarbowemu za pomocą druku VAT-R. Nieodzowne jest także przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz obowiązkowe umieszczenie na każdej wystawionej fakturze adnotacji “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową wymaga skrupulatnego śledzenia otrzymywanych opłat

Rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową jest nieraz odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez obsługujące je biura rachunkowe. Na ogół przyczyną tego jest po prostu problem z ciągłym pilnowaniem otrzymywanych opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza przecież do skrupulatnego ich śledzenia, aby nie przekroczyć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku działalności, które wystawiają co miesiąc nie więcej niż kilkanaście faktur nie powinno być z tym kłopotu. Tymczasem już przy kilkudziesięciu dokumentach monitoring należności pojawiających się na rachunku firmowym może pochłaniać nawet parę godzin dziennie. Dla takich przedsiębiorstw rekomendowanym rozwiązaniem, które umożliwia zmniejszenie niebezpieczeństwa omyłek przy księgowaniu oraz zaoszczędzenie czasu, jest użycie oprogramowania do automatycznego monitoringu należności, jakim jest między innymi robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]