Projekt AILIS – technologia wczesnej diagnostyki raka piersi

Tu znajdziesz szczegółowe informacje o gęstych piersiach.

Nowotwór gruczołu piersiowego jest chorobą, którą każdego roku wykrywa się łącznie u ponad miliona kobiet na całym świecie. W ogromnym odsetku przypadków ten złośliwy nowotwór identyfikowany jest z opóźnieniem, co wielokrotnie podnosi zagrożenie przerzutów na pozostałe organy (m.in. układ kostnyczy płuca), jak również śmierci. Pomimo, iż od dziesiątek lat prowadzone są liczne kampanie mające na celu rozpowszechnianie systematycznych badań prowadzących do wczesnego zdiagnozowania raka piersi, nieprzerwanie na tę chorobę umiera rok w rok setki tysięcy osób, i to nie tylko kobiet.

Gęste piersi a trudności z diagnostyką raka piersi

Tzw. gęste piersi są jednym z powodów trudności z diagnostyką nowotworu piersi na wczesnym etapie. Cechują się one tym, iż dominuje w nich tkanka gruczołowa nad tkanką tłuszczową. Wykrycie guzków w gęstych piersiach jest daleko bardziej skomplikowane – anomalie w tkance nie są wyraziste, bowiem zarówno guzzmiany nowotworowe, jak i gruczoły, oznaczone są na wynikach badań mammograficznych białym kolorem. Zmiany trudno również poczuć w badaniu palpacyjnym. Statystyki są zatem bezwzględne – kobiety mające gęste piersi są wielokrotnie bardziej narażone na raka piersi, a sam guz nowotworowy wykrywany jest u nich w wielu przypadkach w późnym stadium rozwoju, co drastycznie obniża szanse efektywnego leczenia.

Urządzenie diagnostyczne AILIS umożliwi tańsze i szybsze diagnozowanie raka piersi

AILIS – rodzimy start-up technologiczno-medyczny – zaprojektował urządzenie wykrywające zmiany rakowate – nawet te najmniejsze – u kobiet z gęstymi piersiami. System analizy tkanek piersi wykorzystany w urządzeniu AILIS bazuje na technologii PDI, czyli Parametric Dynamic Imaging (Parametryczne Obrazowanie Dynamiczne). Dzięki obrazowaniu układu naczyń krwionośnych i wczesnemu rozpoznaniu zaczynającego się procesu angiogenezy, dysponuje ona wysokim potencjałem wczesnego diagnozowania raka piersi. Badanie z zastosowaniem tego urządzenia zapewnia kobietom zupełny komfort: odbywa się bezdotykowo, bez obecności osób trzecich i trwa zaledwie kilka minut. W rozwiązaniu opracowanym przez AILIS analizę wyników badania wykonuje AI. Radiolog bada wyłącznie przypadki, gdzie jest duże prawdopodobieństwo rozwoju nowotworu. Wprowadzenie do sprzedaży systemu zaprojektowanego przez start-up AILIS w nieodległej przyszłości przyczyni się do tańszego i szybszego diagnozowania raka piersi.

Adres:
AILIS
Isalus Sp. z o. o.
ul. prof. Michała Życzkowskiego 14
31-864 Kraków