Rodzaje izolacji przeciwwilgociowej fundamentów

Fundamenty to podstawa każdego budynku. Już na etapie budowy należy zadbać o to, żeby dom był wytrzymały. Znakomite właściwości wykazuje izolacja przeciwwilgociowa fundamentów. Przekonajmy się więc przed jakimi czynnikami chroni tego rodzaju izolacja.

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów – chroni przed pojawieniem się grzybów i pleśni

Warunki środowiskowe mają znaczący wpływ na strukturę nieruchomości. Negatywne konsekwencje wywołuje zwłaszcza działanie wód gruntowych, co może być przyczyną wyziębiania domu. Mokre fundamenty powodują, że rośnie współczynnik przepuszczalności cieplej nieruchomości, a tym samym wzrastają koszty ogrzewania. Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów jest najczęściej wykorzystywaną formą hydroizolacji zabezpieczającą budynek przed negatywnym wpływem wilgoci oraz pojawieniem się grzybów i pleśni. Używa się ją tak w budynkach użytkowych, jak i komercyjnych. Budowę zabezpiecza się za pomocą różnych metod izolacji. Izolację przeciwwodną wykorzystuje się w skrajnych przypadkach, gdy mamy do czynienia z tzw. wodą naporową. Natomiast znacznie częściej używana jest lekka izolacja, pomagająca zabezpieczyć podstawę budynku przed wodą opadową.

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów – roztwory bitumiczne i folie płaskie

Istnieją różne techniki izolacji – na zewnątrz oraz od wewnątrz. Służą do tego przeróżne materiały budowlane, takie jak tzw. lepiki, folie kubełkowe, zaprawy asfaltowo-żywiczne czy powłoki polimerowe. Pamiętajmy, że profesjonalna izolacja przeciwwilgociowa fundamentów wymaga przygotowania oddzielnych planów dla newralgicznych miejsc jak przykładowo: narożniki, krawędzie i łączenia murów. Dlatego roboty warto zlecić specjalistom posiadającym ogromne doświadczenie w tym obszarze – tylko wtedy będziemy pewni, że nasz dom jest odpowiednio zabezpieczony przed oddziaływaniem wód gruntowych.