Badania operatorów – jak często przeprowadzać?

Poznaj więcej szczegółów o badaniach operatorów Bielsko Biała

Do pracy w różnego typu profesjach niezbędne są odpowiednie predyspozycje psychofizyczne. By dowiedzieć się, czy badany je ma, wykonuje się specjalistyczne testy. By je przeprowadzić, należy udać się do pracowni psychologicznej, a na ich charakter w dużej mierze rzutuje rodzaj profesji, w jakiej zamierza pracować badany. Odmienne badania przeprowadzane są w przypadku prawników, inne zaś dla operatorów suwnic lub wózków widłowych. Jak nietrudno się domyślić, te drugie badania są zlecane dużo częściej. Warto zatem powiedzieć parę zdań na temat tego, jak one przebiegają, jakie przepisy regulują ich charakter oraz jakie predyspozycje okazują się podczas nich testowane.

Prawo a badania operatorów

Częstotliwość i rodzaj badań operatorów wózków widłowych i innych maszyn stosowanych w przemyśle reguluje załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. W jego myśl badania operatorów powinny być przeprowadzane co trzy lub cztery lata, oprócz badanych po 50 roku życia – ci są zobowiązani do wykonywania badań co dwadzieścia cztery miesiące. Powinniśmy przy tym nie zapominać, że przebieg testów może zostać zmodyfikowany, jeżeli wykonujący je psycholog uzna, że konieczne są inne badania lub poszczególne części są w konkretnym przypadku niepotrzebne.

Jak wyglądają badania operatorów?

Początkowym etapem badań operatorów jest badanie charakterologiczne, przybierające zwykle postać papierowego testu, a także test sprawdzający inteligencję. Potem wykonywane są badania na szybkość reakcji, opierające się najczęściej na wciśnięciu odpowiedniego przycisku po zapaleniu diody oraz sprawdzeniu, czy badany jest w stanie odpowiednio szybko zatrzymać wózek. Badania operatorów to również badania zdolności percepcji odległości i wzorku – te drugie zazwyczaj wykonywane są w ciemni oraz z zastosowaniem stereometru.

Adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]