Badania psychologiczne kierowców, czyli psycholog w służbie kierowców

Poznaj więcej szczegółów o badaniach psychologicznych kierowców Bielsko Biała

Badania psychologiczne mają niezwykle szerokie zastosowanie. To nie tylko sposób lepszego poznania siebie, ale też określenia predyspozycji psychologicznych jednostki, które potrzebne są do pełnienia określonych zawodów. Spośród tych badań osobną grupę stanowią badania psychologiczne kierowców.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Ci, którzy zobowiązani są poddać się badaniom psychotechnicznym, bardzo często bardzo się ich obawiają. Jak się jednak okazuje, naprawdę nie należy się bać. Komplet badań składa się z testów przeznaczonych do określania ilorazu inteligencji, wywiadu psychologicznego, testów osobowościowych oraz testów aparaturowych, które pozwalają ocenić chociażby szybkość reakcji. Testy służące do pomiaru inteligencji mają za zadanie ocenić zdolności intelektualne jednostki, która poddawana jest badaniu. Testy osobowościowe badają cechy osobowości. Określają między innymi neurotyzm, psychotyzm i ekstra- oraz introwersję. W przypadku testów aparaturowych specjalista sięga po wirometr, stereometr, miernik czasu reakcji, aparat krzyżowy oraz ciemnię. Testy nie wymagają żadnego uprzedniego przygotowania. Kierowcy, którzy używają okularów, powinni tylko pamiętać, by zabrać je ze sobą na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto powinien się im poddać?

Badania kierowców obejmują między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1, C1+E, C+E, C, D1, D1+E, D oraz D+E. Przejść muszą je także osoby, które chcą wykonywać zawód egzaminatora i instruktora nauki jazdy. Są obowiązkowe dla kandydatów na operatorów wózków widłowych i kierowców taksówek. Trzeba podkreślić, że poddać muszą się im także ci kierowcy, którzy stracili prawo jazdy na skutek prowadzenia auta pod wpływem alkoholu. Ważność tego typu badań jest różna i zależna od kategorii osób, które się im poddają. I tak na przykład w przypadku kierowców planujących odzyskać prawo jazdy po utracie dokumentu za prowadzenie auta po spożyciu napoi alkoholowych badania te są bezterminowe. Wystarczy poddać się im tylko raz.

Adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]