Badania psychologiczne kierowców – komu są potrzebne?

Kliknij w to miejsce, aby zlecić badania psychologiczne Bielsko

Przepisy prawne zobowiązują niektórych kierowców do przeprowadzenia badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym są te badania i kto ma obowiązek je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – komu niezbędne?

Nie wszyscy kierowcy muszą poddawać się tego rodzaju testom. Są one wymagane dla przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych. Widać więc, że są to badania potrzebne kierowcom zawodowym. Pozostałych kierowców mogą dotyczyć tylko wtedy, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez stosowne organa – czyli np. przez Policję – po doprowadzeniu do poważnego wypadku.
Celem testów jest zbadanie osobowości, sprawności umysłowej kierowcy i sprawności psychomotorycznej, co ma zapewnić bezpieczeństwo jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, które mogą być spowodowane na przykład przez nieumiejętność skoncentrowania się czy zbyt wolny refleks.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie należą do skomplikowanych. Polegają zbadaniu reakcji psychomotorycznych z użyciem odpowiedniej aparatury. Podczas badań bierze się pod uwagę wiek badanego, bo sprawdzane umiejętności słabną wraz z wiekiem, a więc niezbędne jest przyjęcie odpowiedniego punktu odniesienia.
Jeśli chodzi o czas ważności wyników, to badania kierowców zazwyczaj przeprowadza się co pięć lat, ale jeśli mają więcej niż 60 lat – co 30 miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad 65 lat, zmuszeni są poddawać się badaniom co rok.

Adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]