Jak wygląda praca z coachem psychologiem?

Więcej o usługach coacha kariery na https://janklusak.pl.

Rynek pracy w XXI wieku jest niezwykle konkurencyjny i wymaga notorycznego dostosowywania się do jego aktualnych potrzeb. Stąd tak ważny jest nie tylko rozwój osobisty jednostkowego pracownikaprzedsiębiorstwa, lecz również wydajna organizacja pracy wieloosobowych grup osób zatrudnionych. W takich działaniach najlepiej wesprzeć się praktyką jakimi dysponuje doradca zawodowy.

Sesje z coachem biznesu – rozwiń nowe umiejętności zawodowe

Doświadczony coach psycholog pomaga poszerzyć zakres kompetencji jednostki, przygotowuje ją na nadchodzące wyzwania zawodowe oraz potencjalne zmiany. Sprawia to, że może ona znacznie skuteczniej nabywać nowe umiejętności, co owocuje lepszymi efektami w pracy, ale również kreuje szersze perspektywy awansu. Coach ogniskuje swoją uwagę na aspiracjach oraz celach klienta, stąd sesje coachingowe każdorazowo są spersonalizowane, zorientowane na realizację określonych zadań. Kto często korzysta z sesji coachingowych? Są to zwłaszcza menedżerowie bądź właściciele firm, którzy chcą poszerzyć własne kompetencje w obszarze nadzoru i planowania pracy.

Współpraca z doradcą zawodowym – wstępne spotkanie i poznanie ambicji klienta

Fundamentem przynoszącej pożądane rezultaty współpracy z doradcą zawodowym, jest gruntowne zrozumienie klienta. Dlatego inicjujące spotkanie z coachem upływa na precyzyjnym ustaleniu oczekiwań oraz ambicji klienta, poznanie jego sytuacji zawodowej, doświadczenia, najboleśniejszych klęsk oraz najważniejszych zwycięstw zawodowych. Pomaga to określić, czy najlepszą metoda rozwoju będzie coaching czy doradztwo oraz uzgodnić ilość i częstotliwość sesji niezbędnych do osiągnięcia zaplanowanych efektów. Spotkanie wstępne nie musi odbywać się z coachem twarzą w twarz – można umówić się na rozmowę przez telefon lub komunikator. Po ukończeniu określonej ilości spotkań coach sporządza podsumowanie całego procesu. Wymienia w nim, czy osiągnięte zostały wszystkie zamierzenia, a także gdzie ewentualnie potrzebna jest kontynuacja pracy.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]