Jakie zlecenia przyjmie prywatny detektyw?

Usługi prywatnych detektywów cieszą się coraz większą popularnością. Postanawiamy o ich wynajęciu nie tylko w wypadku kłopotów rodzinnych. Ich usługi okazują się pomocne także dla przedsiębiorców – pozwalają np. sprawdzić czy pracownik korzystający ze zwolnienia lekarskiego rzeczywiście nie jest w stanie pracować albo czy informacje podane przez niego w zgłoszeniu o pracę są prawdziwe. Warto więc powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie umiejętności powinien posiadać detektyw i w rozwiązaniu których problemów może nam pomóc.

Detektyw – wymagania

Nie wszyscy mogą pracować jako detektyw. Aby legalnie pracować w tym zawodzie, należy posiadać stosowną licencję przyznawaną po zaliczeniu państwowego egzaminu. Miejmy jednak na uwadze, że osoby podchodzące do testu muszą także spełnić wcześniej wskazane wymagania. Najistotniejsze z nich to posiadanie obywatelstwa jednego z krajów należących Unii Europejskiej, świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta miejskiego lub powiatowego Policji oraz co najmniej średniego wykształcenia. Warunkiem jest również niekaralność, a w przypadku byłych funkcjonariuszy służb mundurowych – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co istotne, osoby starające się o licencję prywatnego detektywa muszą ukończyć 21 lat.

W jakich przypadkach szukać pomocy detektywów?

Większość zadań, realizowanych przez detektywów dotyczy wszelkiego typu spraw rodzinnych. Do agencji detektywistycznej możemy zwrócić się m.in. jeśli podejrzewamy, że nasz partner jest niewierny lub nie jesteśmy pewni, czy drugi rodzic dziecka odpowiednio się nim opiekuje. Detektyw pomoże nam również określić rzeczywistą wysokość zarobków byłego partnera, co bywa bardzo przydatne podczas spraw o ustalenie wysokości alimentów.