Kiedy przeprowadza się testy psychologiczne kierowców?

Skieruj się tu jeżeli chcesz zamówić badania psychotechniczne Kęty.

Badania psychotechniczne kierowców są wykonywane w profesjonalnych pracowniach diagnostycznych. Są one bardzo istotne w kontekście bezpieczeństwa na drogach – dzięki nim można wychwycić osoby, które nie powinny siadać za kółkiem. Jak wyglądają testy i co dokładnie weryfikują? Jakie przyrządy są używane w trakcie badań?

Badania psychologiczne kierowców – przez ile są ważne?

Różne grupy kierowców muszą poddawać się testom psychotechnicznym. Do największej należą osoby przystępujące do egzaminu na prawo jazdy np. kategorii C. Do testów podchodzą także kierowcy, którzy wyczerpali limit punktów karnych i starają się o przywrócenie uprawnień. Oprócz tego badaniom psychologicznym powinni poddawać się także kierowcy pojazdów uprzywilejowanych oraz egzaminatorzy szkół jazdy. Badania psychologiczne kierowców zawodowych, którzy nie przekroczyli 60 lat są ważne przez 5 lat.

Badania psychologiczne kierowców – część testowa i praktyczna

Badanie psychotechniczne składa się z 2 etapów. Na początku kandydaci podchodzą do rozwiązywania testu. Na tym etapie sprawdzana jest umiejętność koncentracji, przerzutność uwagi, refleks oraz cechy osobowości czy umiejętność pracy pod presją. Osoby badane muszą między innymi odnieść się do pytań dotyczących ich cech charakteru czy wskazać brakujący element. Kolejną fazą badań psychologicznych jest część aparaturowa, która sprawdza głównie poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej, reakcję na olśnienia i umiejętność oceny prędkości innych pojazdów. Do testów wykorzystuje się m.in. wirometr, miernik czasu reakcji i równoważnię. Badania sprawdzają czas reakcji i polegają m.in. na obserwowaniu, w jaki sposób osoba badana radzi sobie ze wskazaniem figur po olśnieniu światłem.

Adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]