Ochrona osób i mienia, czyli podstawowe zadanie agencji ochrony

Ochrona osób i mienia - więcej informacji o tej usłudze znajdziesz tu

Sposobów zabezpieczania mienia i osób jest wiele. Zalicza się do nich postawienie na usługi agencji ochrony osób i mienia. Z usług takiej agencji na ogół korzystają urzędy i właściciele przedsiębiorstw. Coraz więcej jest także osób prywatnych, które w ten sposób chcą chronić posiadany majątek.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto zdecydować się na usługi agencji?

Do najczęstszych zdarzeń losowych, które mogą się przydarzyć właścicielowi przedsiębiorstwa w czasie jego nieobecności jest włamanie. Do zdarzenia tego może dojść nie tylko w firmie, ale też w urzędzie. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można poważnie utrudnić, stawiając na antywłamaniowe okna i drzwi. Można również wykorzystać instalację alarmową. Wszystkie wymienione zabezpieczenia istotnie utrudnią przestępcom wejście do budynku. Bezpieczeństwo firm i urzędów, ale także pracującym w nich pracownikom czy klientom, można zapewnić, decydując się na skorzystanie z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć bardzo różne obowiązki. Mogą oni objąć ochraniany obszar obejmującym całą dobę monitoringiem, mogą też patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które zauważono w obiekcie.

Ochrona osób i mienia – plusy dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników musi każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, która zatrudnia osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, może natomiast otrzymać status Zakładu Pracy Chronionej. Przedsiębiorstwa, które postawią na ochronę swoich obiektów przez taką właśnie agencję, mogą skorzystać z ulg w płaceniu składek na PFRON. Zniżka ta może sięgać nawet 65 procent. Na skutek tego w skali roku na obniżeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić naprawdę wysokie kwoty.

Adres:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]