Oferta tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego – rodzaje przekładów

Po więcej informacji o tłumacz przysięgły rosyjski Kraków zajrzyj tutaj.

Ostatnie lata to czas napływu do Polski studentów i pracowników ze Wschodu. Przeważają pośród nich Ukraińcy oraz Rosjanie. To sprawia, iż pojawiło się zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którego używa też ogromny odsetek Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są konieczne do podjęcia pracy czy też nauki w naszym kraju.

W jakich sytuacjach potrzebne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do przekładu wszelkiego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Rosji, Białorusi, Ukrainy czy Kazachstanu. Należą do nich między innymi świadectwa maturalne i ukończenia szkół, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, dowody osobiste oraz prawa jazdy, jak również dyplomy potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia rejestracji pojazdów, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Waga tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym leży duża odpowiedzialność. W związku z tym, by pracować w tym zawodzie, należy uzyskać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien ukończyć studia lingwistyczne, a następnie zdać egzamin państwowy potwierdzający jego znajomość języka. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest ponadto posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej oraz pełna zdolność prawna.

Adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]