Usługi translatorskie – jak obliczyć ich koszt?

Solidna porcja informacji o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie. Zobacz koniecznie!

Za sprawą otwarcia się Polski na rynki z większości krajów świata pojawiło się większe zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Każdego dnia polskie biura tłumaczeń przygotowują mnóstwo zwykłych i poświadczonych translacji na bardziej bądź mniej znane języki, zarówno na zlecenie osób prywatnych, jak i różnych firm.

Mimo, iż w sieci bez trudu można wyszukać bezpłatne platformy oferujące translację, jeszcze przez dekady nie wyprą one z rynku doświadczonych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich wiedzy jest nieraz wymagane, przykładowo jeżeli musimy dostarczyć poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach głowimy się, jak wstępnie obliczyć cenę przekładu. Co więc wpływa na koszt tłumaczeń?

Termin realizacji, język, stopień trudności tłumaczenia – to ma wpływ na ostateczny koszt usługi

Na to ile finalnie będzie kosztowało cię tłumaczenie dokumentu wpływ mają wymienione poniżej elementy:
1. Kierunek translacji. Przekład z innego języka na język polski jest co do zasady o wiele tańszy niż translacja w kierunku odwrotnym.
2. Język, na który lub z którego potrzebujemy przełożyć tekst. Przekład z powszechniejszych języków romańskich (portugalski, francuski) albo germańskich (niderlandzki, niemiecki) będzie z reguły tańszy niż translacja z mniej modnych wśród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (japońskiego, chińskiego) bądź słowiańskich (np. słoweńskiego, ukraińskiego, rosyjskiego).
3. Termin ukończenia przekładu. Jak przy każdej usłudze, jeśli zamawiamy coś “na już” musimy przygotować portfel na wyższy koszt.
4. Poziom skomplikowania tłumaczenia albo poruszane w dokumencie tematy. Przekład prac dyplomowych, umów handlowych lub dysertacji medycznych wyceniana jest wyżej, bowiem tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość leksyki specyficznej dla konkretnej specjalizacji, ale też stosowną wiedzę, żeby trafnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia przy translacji niepożądanych pomyłek.

Przekład zwykły a poświadczony

Warto dodać, iż przekład wszelkiego typu dokumentów jak akt ślubu albo dokumenty szkolne (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie uczestnictwa w kursie), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład nazywa się przysięgłym, gdyż tłumacz obowiązkowo potwierdza go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym przypisuje mu oddzielny numer identyfikacyjny oraz zaznacza czy przekład wykonany był z oryginału, kopii lub odpisu. Tłumacze przysięgli z reguły mają stały cennik za przekład popularnych dokumentów tożsamości i świadectw, natomiast w razie niezbędności zamówienia tłumaczenia uwierzytelnionego innych pism, koszt usługi oblicza się zawsze od długości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu poświadczonym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie zwykłym – 1800 znaków.

Adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]